Roczniki Naukowe WSWFiT

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku prezentują dorobek naukowy z zakresu sportu, kultury fizycznej, wychowania fizycznego, teorii treningu sportowego, turystyki, motoryczności człowieka, biologii, antropologii i in. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku są wydawnictwem periodycznym, które zawiera wybrane prace naukowe w całości, w streszczeniach lub we fragmentach, stanowiące dorobek indywidualny poszczególnych pracowników nauki.

                     
       roczniki2013

Roczniki Naukowe 2014

 


Redaktor Naczelny: Krzysztof Janusz Sobolewski

Lista recenzentów: Ryszard Przewęda, Włodzimierz Starosta, Anita Hoekelmann (Niemcy), Peter Hirtz (Niemcy), Christos Papadopoulos (Grecja), Michał Kobryński (Białoruś), Tadeusz Juszkiewicz (Białoruś), Zdzisława Wyżnikiewicz - Kopp, Elwira Kryńska, Andrzej Mastalerz, Andrzej Matuszkiewicz, Władysław Barkow, Tadeusz Rynkiewicz, Andrzej Górniak, Ryszard Dzięciołowski, Zdzisław Piotrowski, Elżbieta Jakatierynczuk - Rudczyk, Czesława Tukiendorf, Tatiana Morozewicz, Anna Wysocka, Elżbieta Barańczuk, Cezary Wysocki, Krzysztof Ludwik Sobolewski

Wytyczne do publikowania w Rocznikach Naukowych WSWFiT

Kontakt
Dział Wydawnictw i Publikacji
Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
15-213 Białystok
ul. Mickiewicza 49

tel. 85 713 15 91 w. 24
fax 85 713 15 92
e-mail wydawnictwa@wswfit.com.pl